Belangenbehartiging

Dat doen we zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau vanuit vijf speerpunten: Digitalisering, Veiligheid, Wonen Welzijn  en Zorg, Zingeving en Koopkracht.

 

In provinciaal verband is de KBO-PCOB actief in het POSO (Provinciaal Overleg SeniorenOrganisaties). Onder andere voor het openbaar vervoer, Gezondheidszorg Zeeland, Academische werkplaats voor ouderen in Zeeland (AWOZ) en Genero (Netwerk Ouderzorg Zuidwest Nederland) laat het POSO via haar vertegenwoordigers van zich horen.