Nieuwtjes en wetenswaardigheden

Nieuws op KBO-Zeeland

Sporten voor ouderen in Vlissingen

Club Vief zet zich in op het gezond en vitaal ouder worden voor alle senioren in de gemeente Vlissingen.
Missie: Het aanbieden van diverse sportprogramma’s gericht op een oudere doelgroep 55+ - 100 jaar met als doel de fitheid te bevorderen en te behouden waardoor tevens de levensverwachting in goede gezondheid zal toenemen.
Visie: Wat willen we bereiken? Diverse factoren zijn van belang om gezond oud te worden. Naast gezonde voeding en matig alcoholgebruik is bewegen hierbij een belangrijke factor.
Door bewegen verbetert je fysieke fitheid maar ook je mentale gezondheid. Naast het bewegen als zodanig geeft het sociale aspect van sporten in een groep een extra positief effect.
Al onze trainingen staan onder professionele begeleiding en beginnen pas na een uitgebreide intake en beweegadvies op maat.
Na afloop een kopje koffie drinken met andere sporters draagt ook bij aan goede sociale contacten.
Kijk eens bij ons binnen via het filmpje op onze website www.clubvief.nl of maak een telefonische afspraak in de ochtend via 0118-448463.

Bijverdienen naast je pensioen
Ik ontvang sinds enige tijd mijn pensioen, maar krijg nu de mogelijkheid om nog 1 of 2 dagen te werken. Heeft dat gevolgen voor mijn AOW?
U mag bijverdienen zoveel u wilt, uw basis AOW-pensioen blijft hetzelfde. Het is zelfs aantrekkelijk om na uw AOW-leeftijd te werken, omdat er minder premies en belasting worden ingehouden. Daarom zijn er ook verschillende uitzendbureaus gespecialiseerd in het plaatsen van ouderen.


Laatst klaagden enkele bejaarden over de 70 euro, die ze aan hun rijbewijskeuring waren kwijt geweest. Bij Rijbewijskeuring Zeeland in Gezondheidscentrum De Keien, Hermesweg 21, Vlissingen, kunt u zich ook  laten keuren voor uw rijbewijsverlenging. De praktijkassistente daar geeft u graag (telefonisch) inlichtingen over de gang van zaken bij een keuring en wat er allemaal bij komt kijken: 0118-724 999 van 8:00 tot 12:00 uur, e-mail: keuring@marlisa.nl waarin u uw naam en telefoonnummer kunt opgeven.
Leden van de KBO krijgen er € 5,00 korting, dus betaalt u € 45,00. U moet dan bij uw afspraak vermelden dat u lid bent van de KBO