Bestuur en ondersteuning

Voorzitter
Huub van Kessel,
tel: 06-54262762, huubkessel@zeelandnet.nl

Secretaris, Vacant
Tijdelijk: Joke Anthonisse
tel: 06-24860252, secretariaat@kbo-vlissingen.nl  

Penningmeester 
Huub van Kessel
tel: 06-54262762, huubkessel@zeelandnet.nl

Ledenadministratie
Huub van Kessel
tel: 06-54262762, huubkessel@zeelandnet.nl

Organisator activiteiten en 2e penningmeester
Jenny Mols,
tel: 06-20227244, fjwarmoesk@zeelandnet.nl

Attentie jarigen/zieken
Joke Anthonisse
tel: 06-24860252, anthonissejohanna@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief
Ineke Herbers,
tel: 06-20911830, redactie@kbo-vlissingen.nl

Webmaster en Vormgeving nieuwsbrief 
Joke Kraak

KBO-PCOB Magazine Coördinator
Jeanne Cox, victorcox@zeelandnet.nl