Lidmaatschap

Aanmelding nieuwe leden kan met onderstaand formulier

of via Huub van Kessel: huubkessel@zeelandnet.nl

Rekeningnummer Seniorencontact Vlissingen en omstreken: NL94RABO0161138934

De contributie voor 2023 is € 22,00 per jaar.
Deze wordt in de jaarvergadering vastgesteld na goedkeuring van de aanwezige leden.

Ja, ik meld mij aan als lid van Seniorencontact Vlissingen en omstreken


Opzegging lidmaatschap:
Indien men het lidmaatschap wenst op te zeggen dient men dit ruim twee maanden voor 1 januari van dat jaar op te zeggen via huubkessel@zeelandnet.nl. Als men later dan die termijn opzegt, dient men het volle contributiebedrag van het jaar daarop te voldoen.